Bröllop
Jag har under många år arbetat som kyrkomusiker och har stor erfarenhet av att hitta och framföra
lämplig musik som gör er vigsel till ett minne för livet.

Begravning
Vid en begravning är min önskan att musiken ska få avspegla den bortgångnes liv och vara till tröst.

Jag spelar naturligtvis mer än gärna även på borgerliga vigslar och begravningar.